Zarząd i Komisja

Poznaj Nasz Zarząd

Tomasz Michalski

Prezes Zarządu

Renata Jurasińska

Wiceprezes Zarządu

Ewa Wójcik

Sekretarz

Kamil Róg

Skarbnik

Tomasz Madej

Członek Zarządu


 

Komisja Rewizyjna:

Maria Różycka-Dąbrowska          Witold Węglowski          Krzysztof Witkowski