Stowarzyszenie ExploRES

Jak to się zaczęło...

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes powstało w 2008 roku z inicjatywy osób, których połączył jeden cel – utworzenie na Podkarpaciu dużego, klasycznego centrum nauki na wzór innych ośrodków w Polsce i na świecie. Pierwsze zamysły i inspiracje pozyskaliśmy w 2007 roku podczas wizyty w niemieckim centrum nauki Phenomenta a następnie podczas Konferencji Integracja-Interakcja zorganizowanej przez tworzące się Centrum Nauki Kopernik.

Pod koniec 2007 roku podjęto decyzję o powołaniu stowarzyszenia, którego celem będzie doprowadzenie do powstania ośrodka na Podkarpaciu. Zebranie założycielskie stowarzyszenia, na którym przyjęto statut, wybrano pierwsze władze oraz opisano cel i przyszłą wizję działalności, odbyło się 13 marca 2008 roku.

I tak to się zaczęło…

Więcej Informacji

O NAS - MISJA I DZIAŁALNOŚĆ

STATUT

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

DANE STOWARZYSZENIA