Stowarzyszenie ExploRES

Nasza misja i cele

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z popularyzacją wiedzy oraz propagowaniem interaktywnego, sensorycznego modelu jej przekazywania. Działania koncentrują się na organizacji wydarzeń związanych z popularyzacją nauki, inicjowaniu i koordynowaniu projektów oraz na pracach koncepcyjno– programowych dotyczących realizacji projektów w ramach edukacji nieformalnej. Stowarzyszenie jest autorem i współautorem opracowań programowo-organizacyjnych dotyczących powstania centrum nauki na Podkarpaciu (Projekt ICENT, Placówka Edukacji Interaktywnej, ExploraNet), inicjatorem i twórcą oraz wieloletnim współorganizatorem rzeszowskich pikników naukowych (Piknik Nauki EKSPLORACJE i Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy) oraz inicjatorem i koordynatorem ogólnopolskiej akcji SPiNDay. Stowarzyszenie dysponuje własną wystawą interaktywną „Jak to działa” oraz bierze czynny udział w wydarzeniach np. regionalnych festiwalach nauki prezentując ekspozycje i pokazy naukowe m.in. pod nazwą „Strefa: Planeta Ziemia”. Stowarzyszenie jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka” SPiN, członkiem Konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia ExploRes (URiSE), oraz Regionalnym Partnerem programu „Klub Młodego Odkrywcy” prowadzonego przez CN Kopernik. Członkami Stowarzyszenia są pracownicy naukowi, nauczyciele oraz m.in. specjaliści zarządzania projektami i PR.