Kontakt

Podstawowe Dane Stowarzyszenia:
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000306870
Regon: 180336387
NIP: 8133549798
Bank: PBS
Numer konta: 46 8642 1126 2012 1135 2035 0001