Wybory władz Stowarzyszenia ExploRes

 


 

Podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ExploRes, które odbyło sie 9 marca 2016 roku, dokonano oceny prac Zarządu w mijajacej kadencji oraz dokonano wyboru władz na kolejną, czteroletnią kadencję.

 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujacy Zarząd uzyskał absolutorium za lata 2012-2016. Zmieniono również uchwałą Walnego Zebrania Członków, liczbę osób w Zarządzie Stowarzyszenia.

 

 

W tajnym głosowaniu na członków Zarządu Stowarzyszenia wybrano nastepujące osoby, które następnie podzieliły między siebie pełnione funkcje:

 

Tomasza Michalskiego - który pełnić będzie funkcje Prezesa Zarządu

Renatę Jurasińską - która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu

Ewę Wójcik - która pełnić będzie funkcję Członka Zarzadu / Sekretarza

Justynę Kocurek - która pełnić będzie funkcję Członka Zarządu / Skarbnika

Tomasza Madeja - który pełnić będzie funkcje Członka Zarządu.

 

 

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano osoby

 

Marię Różycką-Dąbrowską - która pełnić będzie funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Witolda Węglowskiego - który pełnić będzie funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej

Andrzeja Lesiaka - który pełnić bedzie funkcję Czlonka Komisji