• fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak
 • fot. Łukasz Balcerzak
  fot. Łukasz Balcerzak

VII Konferencja Interakcja-Integracja

 


 

Toruńskie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” gościło przez 3 dni od 11 do 13 marca, uczestników siódmej już edycji, ogólnopolskiej Konferencji „Interakcja-Integracja” organizowanej przez środowisko Porozumienia „Społeczeństwo i Nauka” (SpiN).
 
Konferencja zgromadziła prawie dwustu uczestników, reprezentujących 52 instytucje i organizacje non profit oraz 9 podmiotów komercyjnych, głownie producentów eksponatów i wyposażenia dla pokazów naukowych. Podczas 11 sesji tematycznych, pokazano prawie 60 prezentacji oraz prowadzono gorące dyskusje, które często przenosiły się na przerwy między sesjami a nawet na wieczorne spotkania, które przygotowali Organizatorzy. 
 
Podkarpacie reprezentowała czteroosobowa ekipa naszego Stowarzyszenia oraz po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenia Ekoskop i Fundacji Wspierania Edukacji. ExploRes reprezentowali: Sabina Kleczyńska, Renata Jurasińska (pełniaca także rolę wysłannika Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz Tomasz Madej i Tomasz Michalski. Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Ekoskop reprezentowała natomiast Katarzyna Ruszała.
 
Całkiem mocna reprezentacja Podkarpacia świadczy o dużym zaangażowaniu naszego środowiska w pracach na poziomie ogólnokrajowym. Stowarzyszenie ExploRes jest członkiem-założycielem Porozumienia SpiN a Tomasz Michalski jest członkiem komitetu programowego Konferencji.
 
Uczestniczyliśmy aktywnie w wydarzeniu poprzez nasze prezentacje. Podczas sesji o animatorach, Renata przedstawiła prezentację p.t. „Miedzypokoleniowo i Interaktywnie” dotyczącą udziału słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ekspozycji wystawy „Jak i Dlaczego”. Tomasz Michalski był prelegentem podczas sesji o współpracy ze szkołami wyższymi omawiając nasze doświadczenia we wspólpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim w prezentacji pod nazwą „Konsorcjum UriSE”. Tomasz Michalski był też moderatorem sesji „Wirtualnie czy Realnie dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w popularyzacji wiedzy. Sabina Kleczyńska i Tomasz Madej aktywnie reprezentowali ExploRes podczas sesji „Naukowy Bazar” prezentując eksperymenty związane z tlenem oraz powietrzem.
 
Ważnym elementem każdej konferencji są liczne spotkania i rozmowy z innymi uczestnikami. Odbyliśmy ich dziesiątki, ustalaliśmy zasady współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnych projektów. Podpatrywaliśmy pomysły na pokazy oraz organizacje pracy w "Młynie".
 
Jednym ze stałych punktów programu jest posiedzenie rady Porozumienia SpiN, o tyle ważne, że dokonano wyboru sekretarza organizacji na dwuletnią kadencję. Został nim dotychczasowy sekretarz, Robert Firmhofer z Centrum Nauki Kopernik. Wyłoniono też po raz pierwszy, pięcioosobowy „komitet wykonawczy” Porozumienia w skład którego wszedł także Tomasz Michalski, prezez Stowarzyszenia ExploRes. Rada Porozumienia przyjęła plan pracy na najbliższy rok. Jednym ze wspólnych projektów będzie wydarzenie pod nazwą „Spin-Day”, które zaplanowano na 12 września.
 
Dodatkiem do konferencji były wieczorne spotkania i wystawne przyjęcia połączone ze zwiedzaniem „Młyna Wiedzy” oraz toruńskiego Planetarium. Zwiedzaliśmy Młyn bardzo aktywnie i z animuszem czego najlepszym dowodem są zdjęcia.
 
Konferencja była wielkim sukcesem organizacyjnym i merytorycznym i tylko utwierdziła całe, polskie środowisko związane z edukacja nieformalną, że jest to najlepsze narzędzie to wzajemnego poznawania się i kreowania współpracy. Za rok spotykamy się w Krakowie. Będzie bliżej :)
 
 
Więcej o VII Konferencji Interakcja-Integracja na stronie domowej  Wydarzenia.
 
 
 
 
 
Nasze prezentacje: