Umowa o współpracy przy organizacji Interaktywnego Pikniku Wiedzy


20 stycznia 2010 roku podpisano trójstronna Umowę o Współpracy której przedmiotem jest organizacja w Rzeszowie imprezy popularyzującej naukę i technike w formie rodzinnego pikniku. Sygnatariuszami umowy są:

  • Stowarzyszenie ExploRes
  • Polskie Radio Rzeszów S.A.
  • Firma Polimedia

Poszczególni współorganizatorzy odpowiedzialni są za poszczególne obszary prac organizacyjnych. Stowarzyszenie ExploRes jako pomysłodawca i inicjato projektu wzięło na siebie ciężar opracowania założeń programowych i organizacyjnych, konsultacje z wystawcami oraz zarzadzanie projektem.