Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes zachęca szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe do tworzenia Klubów Młodego Odkrywcy (KMO), w ramach ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik. Kluby to ciekawy, interaktywny i nieformalny sposób poznawania otaczającego nas świata. Młodzi Odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe, stawiając pytania i znajdując na nie odpowiedzi przy pomocy doświadczeń i dociekań. Kluby zrzeszone w ogólnopolską sieć mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy, tworzyć i udostępniać własne oraz wymieniać się pomysłami na działalność.

 

Więcej o prgramie na www.kmo.org.pl

 

W październiku 2014 r. Stowarzyszenie ExploRes i Centrum Nauki Kopernik podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sieci Klubów Młodego Odkrywcy na Podkarpaciu. Wspólne działania partnerów obejmą merytoryczne wspieranie działalności Klubów, rozwijanie kompetencji ich Opiekunów do aktywizacji dzieci i młodzieży w proces uczenia opartego na dociekaniu i doświadczaniu, jak również angażowanie społeczności lokalnych (w tym rodziców) w aktywności edukacyjne KMO. Stowarzyszenie będzie dążyć do wzmacniania relacji między istniejącymi i nowo powstającymi Klubami, w odpowiedzi na potrzeby edukatorów prowadzących działalność w regionie. Zawarte porozumienie jest jednym z kluczowych elementów wieloletniej strategii rozwoju Programu KMO, opracowanej w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania i wzmacniania jego komponentów.

 

 

ZAPRASZAMY POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW KLUBÓW MŁODEGO ODKRYWCY
w przedszkolach, szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych
na:
 
SZKOLENIE
 
ukazujące podstawę działania KMO - eksperymentowanie, pozwalające na samodzielna odkrywanie świata, stawianie pytań, formułowanie hipotez, szukanie odpowiedzi. Ideą jest angażowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w proces uczenia się poprzez eksperymentowanie. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo z metodologią KMO oraz korzyściami płynącymi ze współpracy ze Stowarzyszeniem ExploRes i Centrum Nauki Kopernik.
 
 
Rozpoczynamy kolejną edycję wiosennych szkoleń. Jak było w ubiegłym roku można zobaczyć TUTAJ
 
 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie pocztą elektroniczną:
 
szkolenie.kmo@poczta.fm