Perspektywy współpracy z Lwowem...


27 września gościł w Rzeszowie Pan Youriy Hnatkovsky dyrektor Lwowskiego Pałacu Sztuki, popularyzator i inicjator budowy ośrodka edukacyjno-kulturalnego we Lwowie. Rozmowa dotyczyła perspektyw włączenia Stowarzyszenia do projektu współpracy transgranicznej w trójkacie Lwów-Lublin-Rzeszów. Projekt obejmowałby wspólne przedsięwzięcia w tym szkolenia animatorów oraz projektowanie i budowę interaktywnych eksponatów i finansowany byłby ze środków UE w ramach programu Interreg. W spotkaniu uczestniczył też pan Jacek Warda koordynator projektu z Lublina, pomysłodwca i animator współpracy.