• fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński
 • fot. Tomek Kamiński
  fot. Tomek Kamiński

Konferencja Interakcja - Integracja


Kolejna, szósta już ogólnopolska Konferencja Interakcja – Integracja odbyła się w dniach 12-14 marca a organizatorem wydarzenia było Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni.

Jak co roku na konferencję przyjechali przedstawiciele ponad 50 instytucji i organizacji z każdego zakątka Polski. Przez trzy dni odbyło się kilkanaście sesji tematycznych dotyczących m.in. finansowania edukacji nieformalnej, eksponatów, animatorów czy wyposażenia budynków. Omówiono współpracę z systemem oświaty, rolę uniwersytetów dziecięcych czy metody angażowania nastolatków.
 
Stowarzyszenie ExploRes reprezentowali Sabina Kleczyńska, Andrzej Lesiak i Tomasz Michalski oraz Renata Jurasińska, tym razem w podwójnej roli przedstawiciela Stowarzyszenia i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Nasz wkład w organizację konferencji był niebagatelny. Tomasz Michalski był jednym z pięciu członków Komitetu Programowego Konferencji oraz moderatorem dwóch sesji tematycznych; o finansowaniu edukacji nieformalnej oraz wykorzystania wystaw mobilnych.
 
Andrzej Lesiak zorganizował i przeprowadził sesję speed networking, dzięki, której uczestnicy konferencji mogli dokładnie i szybko się poznać. Sabina Kleczyńska wzięła czynny udział w sesji dotyczącej laboratoriów i przeprowadzanych w nich doświadczeń.
 
Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji było spotkanie Rady Porozumienia, podczas którego przyjęto nowych członków, wybrano miejsce przyszłorocznej konferencji(Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu) oraz wybrano w głosowaniu nazwę Porozumienia. Od 13 marca 2014 roku nosi ono nazwę Porozumienie Społeczeństwo i Nauka w skrócie Porozumienie „SPIN”.
 
Wieczorne spotkania integracyjne dały możliwość nawiązania ciekawych kontaktów, rozmów o problemach i szansach edukacji nieformalnej w Polsce. Odbyliśmy wiele interesujących spotkań, które wkrótce zaowocują rozszerzeniem oferty Stowarzyszenia i być może przybliżą powstanie w Rzeszowie Centrum Nauki.