Grant Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Stowarzyszenie ExploRes otrzymało z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza dotację w ramach otwartego konkursu grantowego. Wniosek Stowarzyszenia o przyznanie grantu jest jednym z 11 projektów z terenu całego kraju które uzyskały pozytywna opinię Fundacji. Stosowna umowa została podpisna w styczniu b.r.

Zgodnie z opracowanym przez ExploRes projektem, dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do pokazów z użyciem ciekłego azotu i pokazów związanych z aerodynamiką. Dodatkowo zakupione zostaną również eksponaty do samodzielnego eksperymentowania: model anatomiczny, mikroskop oraz zbudowane zostanie stanowisko do prowadzenia eksperymentu matematycznego związanego z wyznaczenim liczby "pi".

Zakupione urządzenia zostaną wykorzystane podczas Trzeciego Interaktywnego Pikniku WIedzy ""Dzień Odkrywców" który odbędzie się 2 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie ExploRes zorganizuje stoisko na którym będzie można poznać budowę anatomiczna człowieka, wygląd skóry lub włosa oglądanego pod powiększeniem lub uczestniczyc w wyznaczaniu wartości liczby pi. Prowadzone przez animatorów Stowarzysznia pokazy z użyciem ciekłego azotu oraz z aerodynamki odbywać się będą na scenie głównej Pikniku.

Zakupione dzięki Fundacji PGNiG przyrządy i eksponaty będą zalążkiem kolekcji eksponatów przyszłego ośrodka edukacji interaktywnej i będą 
wykorzystywane w działaności edukacyjnej Stowarzyszenia w 2 połowie roku.