Zdjęcia ze Strefy "Planeta Ziemia"

 Zobacz relację fotograficzną.