Współpraca z portalem "To Tylko Fizyka"


W miłej i serdecznej atmosferze upłynęło warszawskie spotkanie z pomysłodawcą i autorem portalu "To Tylko Fizyka", dr. Markiem Pawłowskim, pracownikiem naukowym Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku k/Warszawy. W spotkaniu ze strony Stowarzyszenia uczestniczyli Tomasz Michalski oraz Witold Węglowski.

 

Podjęto decyzję o współpracy, wymianie doświadczeń oraz rozmawiano o możliwości realizacji nowych, wspólnych projektów edukacyjnych.

 

"To Tylko Fizyka"  jest portalem tematycznym, udostępniającym ciekawe i pomysłowe pokazy, prezentujące różne zagadnienia fizyki klasycznej, w niezwykle sympatyczny sposób.