Paronat medialny:     

 

 

Święto centrów nauki
 
Co łączy Stowarzyszenie ExploRes, ONZ i zachmurzenie? To Międzynarodowy Dzień  Muzeów i Centrów Nauki, który po raz pierwszy będziemy obchodzić 10 listopada. Do wspólnego świętowania w Polsce zaprasza 29 instytucji zrzeszonych w  Porozumieniu „Społeczeństwo i Nauka” (SPiN).
 
Na świecie działa ok. 3 tys. centrów nauki, odwiedzanych co roku przez ok. 300 mln. osób. Tak duża frekwencja pokazuje, że poznawanie praw nauki przez samodzielne eksperymentowanie jest atrakcyjne i potrzebne. Działalność centrów nauki i takich instytucji jak ExploRes, to jednak nie tylko interaktywne wystawy, warsztaty czy pokazy. To zachęcanie do kreatywnego myślenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania w dialog na temat globalnych problemów. Oczywiście, poszczególne instytucje często różnią się od siebie. Mają inny program, odbiorców, charakter działań. UNESCO dostrzegło rosnącą rolę centrów nauki oraz związek ich działalności z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki świadczy o tym, że środowisko to jest doceniane w skali światowej.
 
Polskie centra nauki, choć istnieją o wiele krócej, bardzo szybko się rozwijają i świadomie wpisują w światowy nurt. Współpraca polskich centrów nauki i innych instytucji działających w obszarze popularyzacji wiedzy umożliwiła powstanie w 2013 roku, Porozumienia „Społeczeństwo i Nauka” (SPiN), w którego skład wchodzi dziś 36 instytucji. Dzielą się dobrymi praktykami, współpracują programowo, realizują wspólne projekty, biorą udział w debacie publicznej. Promują naukę i wzbogacają środowisko edukacji. Instytucje działające w ramach Porozumienia SPiN, zorganizowały w ubiegłym roku wspólne, ogólnopolskie wydarzenie pod nazwą SPiN Day. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia odbywa się właśnie w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki. Na światowej mapie miejsc aktywnie biorących udział w obchodach, polska reprezentacja przedstawia się imponująco. To ogromne zaangażowanie zwróciło uwagę międzynarodową i wywołało bardzo pozytywne reakcje.
 
W 34 miejscach rozmieszczonych w 26 miejscowościach na terenie całegoj kraju, przygotowywane są specjalne atrakcje, nawiązujące tematycznie do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odbywać się będą wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swoją tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. W niektórych instytucjach pojawią się goście specjalni, na co dzień związani z uczelniami wyższymi, szkołami i innymi organizacjami. Wspólnym elementem, który zobaczymy we wszystkich miejscowościach, będzie prezentacja wyników światowego eksperymentu związanego z obserwacją chmur, przeprowadzonego w październiku tego roku. Mogli w nim wziąć wszyscy chętni, zaopatrując się w specjalną aplikację na smartfony. Zebrane dane umożliwiły stworzenie globalnej mapy zachmurzenia. Takie przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie ogromnej liczby osób, żyjących w bardzo różnych geograficznie miejscach. Te przykłady pokazują, że niektóre ważne cele mogą być realizowane tylko w wyniku współpracy wielu podmiotów, a działania lokalne mogą mieć globalne znaczenie.

 

 

... w Rzeszowie          ... w Polsce          ... na Świecie

 

 


 

  • SPiN Day 2016 w Rzeszowie

    Zobacz relację ze SPiN Day zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki.

  • SPiN Day 2016 w Polsce

     Akcja SPiN Day 2016 w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki odbyędzie się w 34 miejscach w całej Polsce rozmieszczonych w 26 miejscowościach.