Promując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji - Porozumienie "Społeczeństwo i Nauka" SPiN zorganizowało ogólnopolską akcję „SPiN Day - dla społeczeństwa i nauki”. 

 

Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako inicjatywa instytucji biorących udział w organizowanej od 2007 roku konferencji „Interakcja-Integracja”. Głównym celem Porozumienia jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji m.in. poprzez zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności oraz wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. Porozumienie skupia 28 instytucji i organizacji z całej Polski w tym centra nauki, muzea, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, plnetaria i uczelnie.

 

Akcja SPiN Day była pierwszym, wspólnym projektem Porozumienia zrealizowanym na taką skalę przez popularyzatorów nauki w Polsce!
Jednego dnia, w sobotę 12 września, odbyły się różnorodne wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swą tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. Wydarzenia SPiN Day, organizowane przez 25 instytucji skupionych w Porozumieniu SPiN, odbyły się w 29 miejscach na terenie całego kraju. Inicjatorem, pomysłodawcą wydarzenia był ExploRes, który także rolę koordynatora projektu!

 

Akcja SPiN Day nie ominęła także Rzeszowa, gdzie organizatorem wydarzenia było nasze Stowarzyszenie we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegóły poniżej...