Program WEN

 


 
Program Wolontariat Edukacji Nieformalnej (WEN) to nowy projekt Stowarzyszenia „ExploRes”, którego celem jest nawiązanie kontaktów z aktywnymi i ciekawymi świata osobami, które chcą pomagać innym, poznawać atrakcyjne obszary aktywności społecznej i zawodowej, podnosić swoje kwalifikacje oraz odnaleźć sposób na siebie, powiązany z popularyzacją wiedzy, nauką, techniką oraz nowoczesną edukacją nieformalną. Wolontariusze będą mogli uczestniczyć w dowolnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ExploRes w dwóch okresach; wiosennym (1.04-30.06) oraz jesiennym  (1.09-30.11).
 
 
Planowane aktywności objęte Programem WEN w bieżącym roku związane będą z projektami:
 1. Wystawa „Eksploratorium” - Wiosna 2017 (1.04-10.06).
 2. Interaktywny Piknik Wiedzy "dzień Odkrywców" (27.05).
 3. Wystawa „Eksploratorium" - Jesień 2017 (październik-listopad).
 4. SPiNDay2017 – Dzień Centrów Nauki i Muzeów Nauki (10.11).
 5. Innymi, które realizowane będą przez Stowarzyszenie w okresie obowiązywania Programu WEN
 
Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie wspieranie działań organizacyjnych oraz programowych:
 1. Pomoc przy prowadzeniu zajęć i pokazów naukowych (animatorzy, edukatorzy).
 2. Realizacja własnych pomysłów i projektów (przy wsparciu ExploRes).
 3. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w tym w mediach społecznościowych.
 4. Pomoc przy logistyce wydarzeń oraz w pracach montażowych przy infrastrukturze.
 
Każdy wolontariusz uczestniczący w Programie WEN otrzyma:
 1. Możliwość indywidualnego wyboru zakresu i okresów aktywności.
 2. Wsparcie merytoryczne i ewentualne szkolenia.
 3. Umowę – porozumienie o współpracy i ubezpieczenie
 4. Poświadczenie o udziale w Programie – referencje/dyplom.
 5. Możliwość udziału w innych projektach Stowarzyszenia ExploRes.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego Formularza Aplikacji;