Program WEN

 


 
Celem Programu Wolontariat Edukacji Nieformalnej (WEN) jest nawiązanie kontaktów z aktywnymi i ciekawymi świata osobami, które chcą pomagać innym, poznawać atrakcyjne obszary aktywności społecznej i zawodowej, podnosić swoje kwalifikacje oraz odnaleźć sposób na siebie, powiązany z popularyzacją wiedzy, nauką, techniką oraz nowoczesną edukacją nieformalną.
 
Podczas ubiegłorocznej edycji Wolontariusze aktywnie wzięli udział w 8. Interaktywnym Pikniku WIedzy "Dzień Odkrywców" oraz w Dniu Otwartym wystawy interaktywnej Eksploratorium. Podczas nowej edycji Programu w 2018 roku Wolontariusze będą mogli uczestniczyć w dowolnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ExploRes oraz Stowarzyszenie EKOSKOP.
 
 
Planowane aktywności objęte Programem WEN związane będą z projektami:
 1. Piknik Nauki EKSPLORACJE - 25-27 maja.
 2. Dzień otwarty Wystawy "Eksploratorium" - 9 czerwca.
 3. Rzeszowski Zlot Owadów - wrzesień.
 4. Wystawa „Eksploratorium" - jesień 2018 (październik-listopad).
 5. SPiNDay 2018 – Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki i Muzeów Nauki - 10 listopada.
 6. Innymi, które realizowane będą w okresie obowiązywania Programu WEN.
 
Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie wspieranie działań organizacyjnych oraz programowych:
 1. Pomoc przy prowadzeniu zajęć i pokazów naukowych (animatorzy, edukatorzy).
 2. Realizacja własnych pomysłów i projektów (przy wsparciu merytorycznym instruktorów i trenerów z ExploRes'u i EKOSKOP'u).
 3. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w tym w mediach społecznościowych.
 4. Pomoc przy logistyce i organizacji wydarzeń.
 
Każdy wolontariusz uczestniczący w Programie WEN otrzyma:
 1. Możliwość indywidualnego wyboru zakresu i okresów aktywności.
 2. Wsparcie merytoryczne i ewentualne szkolenia.
 3. Umowę – porozumienie o współpracy i ubezpieczenie
 4. Poświadczenie o udziale w Programie – referencje/dyplom.
 5. Możliwość udziału w innych projektach Stowarzyszenia ExploRes i Stowarzyszenia EKOSKOP.
 6. Współpraca w środowisku międzynarodowym z wolontariuszami EVS goszczącymi w Rzeszowie oraz możliwość udziału w tym projekcie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego Formularza Aplikacji;