Pomysł projekt organizowania w Rzeszowie plenerowego wydarzenia popularnonaukowego w formie rodzinnego pikniku, narodził
się w Stowarzyszeniu ExploRes na przełomie 2008 i 2009 roku. Projekt według pomysłu Stowarzyszenia realizowany był w latach
2010-2017 pod nazwą "Dzień Odkrywców - Interaktywny Piknik Wiedzy" przez Stowarzyszenie ExploRes i firmę Polimedia przy
współpracy w kilku edycjach z Polskim Radiem Rzeszów, RARR S.A. oraz Uniwersytetem
Rzeszowskim.

 

Natomiast od 2018 roku, Stowarzyszenie ExploRes wraz ze Stowarzyszeniem "EKOSKOP", Uniwersytetem Rzeszowskim,
przy wsparciu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., organizuje w ramach projektu wydarzenie pod nazwą
Piknik Nauki EKSPLORACJE. Grono organizatorów poszerzyło się w 2019 roku gdy w dzialania aktywnie włączył się
Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie.

  

Piknik Nauki EKSPLORACJE to atrakcyjne pokazy naukowe, intrygujące warsztaty poznawcze oraz interaktywne eksponaty, dostępne w przestrzeni miasta i w murach uczelni, dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin oraz grup zorganizowanych. Głównym celem jest ukazanie i popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej, lokalnych osiągnięć naukowych, bogactwa zasobów przyrodniczych, specyfiki i kierunków rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego oraz propagowanie idei i metod stosowanych w edukacji nieformalnej oraz poza formalnej.

  

Od samego początku w załozeniach programowych wydarzenia, istotną rola przypada działanim związanym z propagowaniem powstania centrum nauki na Podkarpacki co obecnie przekłada się na promocję projektu "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie finansowanego ze środków RPO WP. Ma to odzwierciedlenie także w warstwie programowej Pikniku. Misja i program wydarzenia ukierunkowany jest na pokazywanie różnorodności i wzajemnych powiązań pomiędzy trzema makro-obszarami wiedzy, opisanymi hasłami: „My ludzie”„Świat wokół Nas” oraz „Nasza Cywilizacja”
co jest zbieżne z Założeniami programowymi podkarpackiego centrum nauki (PCN).

 

Piknik Nauki EKSPLORACJE sie rozwija. Wydarzenie stało się imprezą wielomodułową, odbywająca się w różnych częściach miasta przez kilka dni od piątkowego wieczoru po niedzielę. Głowna cześć piknikowa odbywa się tradycyjnie w soboty w tradycyjnym miejscu pomiędzy rzeszowskim Zamkiem, budynkiem RARRu i fontanną multimedialną czyli przy ul. Chopina, na Placu AK i Al. Lubomirskich.

 

      Zobacz Piknik Nauki EKSPLORACJE:                

 


 

 POPRZEDNIE EDYCJE: