misja

 


Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej realizowanej w sposób interaktywny poprzez prezentowanie doświadczeń i pokazów opisujących zjawiska i procesy występujące w przyrodzie i technice.

Celem działania jest utworzenie w Rzeszowie Centrum Edukacji Interaktywnej, placówki specjalizującej się w sensorycznym, doświadczalnym modelu edukacji dzieci i młodzieży.