Mały ale istotny krok na drodze do powstania Centrum Edukacji Interaktywnej w regionie.


 

Na grudniowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęto aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji w której znalazł sie zapis dotyczący propagowanej przez Stowarzyszenie idei powstania Centrum Edukacji Interaktywnej.

 

Przyjęta poprawka stanowi, że niezbędne jest:

 

Utworzenie w wielu lokalizacjach województwa centrów edukacji interaktywnej rozwijających wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie nauką oraz wspomagających samodzielne poznawanie świata i uczenia się.

 

 

Tak brzmiąca poprawka została przyjęta na wniosek radnego Zdzisława Nowakowskiego szefa mieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie takich ośrodków jako elementów Regionalnego Systemu Innowacji.

 

Warto zaznaczyć, że postulowaliśmy podjęcie takich kroków w pismie do Pana marszalka z 16.08.2011 r.