Konferencja "Interakcja - Integracja" w Centrum Nauki Kopernik


 

W dniach 7-8 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik  odbyla się ogólnopolska, IV Konferencja Interakcja - Integracja, której uczestnikami (ok 120 osób) byli przedstawieciele instytucji i organizacji związanych z interaktywną edukacją nieformalną z ponad 30 miast.


W konferencji uczestniczyła równiez prof. Barbara Kudrycka minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Program konferencji obejmował szereg sesji wśród których warto wymienić nastepujace:
- spotkanie z prof. Barbara Kudrycką która przedstawiła stanowisko rządowe w sprawie rozwoju ośrodków edukacji wzorowanych na CNK
- panel dyskusyjny "Społeczna rola Centrów Nauki"
 - sesja dotycząca stworzenia organizacji polskich Centrów Nauki
- panel "Media lokalne - naturalni sprzymierzeńcy"
- panel "Nauczyciel - dlaczego współpraca nie zawsze jest łatwa"
 

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać sie z infrastruktura CNK, stylem pracy, obejrzeć pokazy na żywo a także odwiedzić planetarium.

 

Jako najważniejsze rezultaty dwudniowych obrad uznać należy:
 - deklarację złozoną przez prof. Kudrycka o woli strony rządowej do wsparcia procesu powstawania nowych ośrodków w każdym z 15 województw. Wsparcie będzie obejmowało pomoc finansową której zasady przyznawania (w drodze konkursowej) są obecnie opracowywane a program będzie uruchomiony w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
 - decyzje o rozpoczeciu prac nad stworzeniem ogólnopolskiej organizacji ośrodków edukacji nieformalnej. Powstał zespół roboczyw skład którego wszedł również Tomasz michalski, prezes Stowarzyszenia ExploRes.

 

Udział Stowarzyszenia ExploRes obemował:

- prezentację organizacji i jej działaności w sesji plakatowej w której uczstniczyła pani prof. Barbara Kudrycka
- prezentację współpracy z mediami w panelu "Media lokalne.."
- udział w panelu dyskusyjnym podczas sesji "Nauczyciel.."
- aktywny udział w dyskusji w pozostałych panelach
- promocję 3 edycji pikniku Dzień Odkrywców oraz konkursu Foto Odkrywców


Odnowiliśmy stare oraz nawiązaliśmy nowe kontaty np. z przestawicielami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozaniu (paleontologia, biologia) oraz Planetarium w Olsztynie.