Interakcja - Integracja

 


Tradycyjnie już, na początku grudnia, odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik, trzecia z kolei konferencja Interakcja-Integracja. Tegoroczna konferencja zgromadziła rekordowa liczbę uczestników, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 22 instytucji i organizatorów niekomercyjnych centrów nauki i wystaw interaktywnych oraz środowisk i organizacji związanych z nieformalnym, interaktywnym modelem edukacji.
Dwudniowa konferencja składała się z kilku sesji tematycznych, wśród których do najważniejszych zaliczyć należy panel dotyczący perspektyw współpracy ze szkołami oraz roli ośrodków edukacji interaktywnej w systemie edukacji.
Oczywiście jak co roku wielkim zainteresowaniem zgromadzonych cieszył się ten fragment konferencji, w którym zaprezentowano działania podjęte przez poszczególne ośrodki w mijającym roku. Po raz pierwszy zaprezentowały się nowe instytucje i grupy inicjatywne z Opola, Lublina, Żywca, Zielonej Góry, Białegostoku i Szczecina. Szczególnie interesującymi były prezentacje: opolska - przedstawiająca projekt Centrum Nauk Przyrodniczych powstający w publicznym gimnazjum oraz lubelska, w ramach której przedstawiciele grupy inicjatywnej, związanej ze Stowarzyszeniem Klanza, zaprezentowali doskonale dopracowany projekt powołania ośrodka w oparciu o niszczejący obiekt kolejowego Dworca Północnego w Lublinie. Zamieszczona w ramach tego panelu, prezentacja rzeszowskiego Stowarzyszenia ExploRes dotyczyła perspektyw realizacji projektu ICENT a także planów Stowarzyszenia na przyszły rok.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się też panel poświęcony procesowi projektowania i budowy eksponatów a zaprezentowany w ramach tej sesji, zbudowany od podstaw eksponat, służący do wizualizacji kaloryczności niektórych potraw był wręcz "rozchwytywany" (nomen omen) przez wszystkich. Poruszono również tematykę obecności ośrodków w Internecie a gość specjalny z fińskiego Centrum Heureka przedstawił wieloletnie doświadczenia swojego ośrodka we współpracy ze szkołami i kreowaniu zainteresowania interaktywnym modelem edukacji.
Sporym sukcesem konferencji było zredagowanie a następnie podpisanie przez przedstawicieli ośrodków i środowisk związanych z edukacja interaktywną wspólnej deklaracji programowej, określającej wspólne cele i rolę centrów nauki w społeczeństwie.
Konferencja była też doskonałą sposobnością na zawsze owocną, kuluarową wymianę doświadczeń i pomysłów oraz tytułową "integrację" środowiska popularyzatorów wiedzy. Narodziły się nowe pomysły, przybyło kontaktów a przede wszystkim profesjonalnej wiedzy.  Zostanie ona z pewnością wykorzystana dla rozwoju rzeszowskiego projektu.

 

> III Konferencja "Interakcja-Integracja"