ICENT na start !


Rada Miasta Rzeszowa przyjeła budżet miasta na 2011 rok. Wniesione przez radnych klubu PiS i przyjęte jednogłośnie przez całą Radę poprawki do budżetu zakładają rezerwację środków finansowych na dwa projekty w realizacji których uczestniczy Stowarzyszenie:

 

- 200 tys zł na projekt Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej

 

- 50 tyś zł na dofinansowanie pikniku naukowego.

 

Czy decyzja Rady Miasta to przełom w dochodzeniu do powstania w Rzeszowie ośrodka interaktywnej edukacji ? Czas pokaże a najważniejsze są dalsze działania.