historia

 


 

 

Najważniejsze wydarzenia:


październik 2007 - powstanie grupy inicjatywnej

listopad 2007 - nawiązanie kontaktu z Centrum Nauki "Kopernik" z Warszawy

6-7 grudnia 2007 - udział w konferencji "Interakcja-Integracja" zorganizowanej w Centrum Nauki "Kopernik"  pozyskanie informacji i wiedzy o sposobie realizacji wystaw i ośrodków interaktywnych oraz nawiązanie szeregu bezpośrednich kontaktów z organizatorami, projektantami i pomysłodawcami ośrodków tego typu w Polsce.

grudzień 2007 - podjęcie decyzji o powołaniu Stowarzyszenia

styczeń/luty 2008 - konsultacje i rozmowy ze środowiskiem akademickim, związanym z edukacją, specjalistami z zakresu zarządzania projektami, których celem jest promowanie idei powstania ośrodka w Rzeszowie i powołania Stowarzyszenia

styczeń/luty 2008 - prace koncepcyjno-projektowe - plan działania, koncepcja ośrodka - "Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie".

styczeń 2008 - nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza" w celu promowania idei i koordynowania prac promocyjno - koncepcyjnych

4 lutego 2008 - spotkanie przedstawicieli WSK, Stowarzyszenia, uczelni i szkół w sprawie działań służących realizacji idei - decyzja o zinwentaryzowaniu inicjatyw krajowych

luty 2008 - opracowanie formularza ankiety, przeprowadzenie inwentaryzacji inicjatyw krajowych, analiza i zestawienie uzyskanych danych

styczeń/luty 2008 - opracowanie statutu i planu pracy Stowarzyszenia

13 marca 2008 - zebranie założycielskie, powołanie Stowarzyszenia i wybór władz

13 marca 2008 - prezentacja załozeń koncepcji Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie na forum Stowarzyszenia

kwiecień 2008 - udział w konferencji "Podkarpackie Centrum Techniki" - prezentacja danych dotyczących inicjatyw krajowych oraz koncepcji ośrodka w Rzeszowie na bazie materiałów Stowarzyszenia - koncepcji "Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie". Przedstawienie zagadnień związanych z planowana lokalizacją, zakresem tematycznym działalności, planem ekspozycji oraz grupami docelowymi

kwiecień 2008 - Wynikiem konferencji jest powołanie Rady Programowej i Grupy Roboczej w skład której weszli przedstawicieli Stowarzyszenia.

28 maja 2008 - Rejestracja Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy "ExploRes" w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000306870

maj/czerwiec 2008 - udział przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach Grupy Roboczej, opracowanie charakterystyki ośrodka na bazie założeń koncepcji "Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie" (lokalizacja, zakres tematyczny, obiekt) - sporządzenie założeń dokumentacji technicznej ośrodka oraz opracowanie założeń ekspozycji tematycznych

czerwiec 2008 - Stowarzyszenie wystosowało Apel do Zarządu Województwa Podkarpackiego o umieszczeniu projektu utworzenia Placówki Edukacji Interaktywnej na liście projektów kluczowych RPO Województwa Podkarpackiego.

sierpień 2008 - rozmowy ze Związkiem Komunalnym "Wisłok" na temat możliwości współpracy oraz uzupełnienia koncepcji Placówki o edukację ekologiczną

wrzesień 2008 - zakończenie prac nad dokumentem definiującym kształt przyszłej placówki w Rzeszowie.

wrzesień 2008 - zgodnie z propozycja Stowarzyszenia, rzeszowskie przedsięwzięcie realizowane będzie pod nazwą: Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej (ICENT)

grudzień 2008 - prezentacja Projektu ICENT na II konferencji Interakcja-Interakcja w Centrum Nauki "Kopernik"

styczeń 2009 - Rada Miasta Rzeszowa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, przyjmuje uchwałę intencyjną popierającą utworzenie placówki edukacji interaktywnej

luty 2009 - Stowarzyszenie zaprezentowało założenia i szczegóły projektu ICENT podczas obrad komisji Rady Miasta

luty/marzec 2009 - rozpoczęto prace koncepcyjne nad możliwością zorganizowania w Rzeszowie imprezy popularyzującej interaktywny model edukacji z udziałem przedstawicieli instytucji krajowych

marzec 2009 - zaprezentowano koncepcję zorganizowania imprezy podczas obrad Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa. Komisja jednogłośnie poparła projekt

marzec 2009 - Stowarzyszenie przenosi swoją siedzibę do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Dębickiej 288

kwiecień 2009 - deklaracje uczestnictwa w imprezie popularyzującej interaktywny model edukacji w Rzeszowie złożyło kilka ośrodków krajowych w tym Centrum Kopernik z Warszawy

kwiecień 2009  opracowano założenia projektu imprezy pod roboczą nazwą "Piknik Naukowy w Rzeszowie" którego planowaną datą przeprowadzenia będzie 5 września 2009 roku

kwiecień 2009 - rozpoczęto intensywne konsultacje z potencjalnymi współorganizatorami pikniku; władzami miasta, innymi instytucjami i organizacjami, sponsorami których przedmiotem jest uzyskanie środków finansowych na organizację imprezy

maj 2009 - podjęto współpracę z Radiem Rzeszów S.A. dotyczącą współorganizacji imprezy oraz cyklu audycji popularyzujących interaktywny model edukacji

czerwiec 2009 - nawiązanie współpracy z rzeszowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego

lipiec/sierpień 2009 - podjęto decyzję, że piknik odbędzie sie 10 października 2009 pod nazwą "Dzień Odkrywców" - Pierwszy Interaktywny Piknik Stowarzyszenia ExploRes i Radia Rzeszów. Konsultacje z organizatorami, sponsorami oraz uczestnikami.

wrzesień 2009 - podjęto decyzję o przeniesioeniu pikniku na wiosnę 2010 roku.

pażdziernik 2009 - pierwsza z cyklu audycji radiowych Polskiego Radia Rzeszów, pod nazwą "Radiolatorium" z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia. ExploRes aktywnie uczestniczy w przygotowaniu audycji.

listopad 2009 - konsultacje i uzgodnieania dotyczące organizacji w dniu 12 czerwca 2010 roku imprezy popularyzujacej interaktywny model edukacji pod nazwą "Dzień Odkrywców" - Pierwszy Interaktywny Piknik Stowarzyszenia ExploRes i Radia Rzeszów.

grudzień 2009 - Stowarzyszenie  aktywnie uczestniczyło w III Konferencji "Interakcja-Integracja" w Centrum Nauki "Kopernik".