Efektywna nauka

 


 

 

Nauka pochłania przeważającą część czasu młodego człowieka. Co ciekawe, na żadnym etapie nauki nie są przewidziane zajęcia z tego „jak się uczyć”.
 
Okazuje się, że gdy dwoje uczniów poświęca na nią jednakową ilość czasu, zwykle uzyskują oni odmienne rezultaty. W grę wchodzi więc coś więcej ponad motywację do nauki.
 
Strategie efektywnej nauki potrafią zwiększyć niewymiernie wyniki osiągane przez uczniów.
 
„Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu.”
Thomas Edison
 
Trzy kluczowe obszary, które mają największy wpływ na skuteczność podczas nauki:
 
✔ ustalenie odpowiednich priorytetów, by w trakcie nauki nie być rozpraszanym przez wątpliwości co do ważności wykonywanego zadania
 
✔ zdecydowanie o tym, które informacje są najważniejsze i jaka ich ilość pozwoli osiągnąć maksymalne rezultaty przy jednakowym nakładzie pracy

✔ stuprocentowe skupienie się  na wykonywanej czynności, dzięki czemu zaangażowanie włożone w pracę przyniesie adekwatne rezultaty
 
Ponadto podczas szkolenia zaprezentowane zostaną podstawy efektywnego zarządzania czasem, zastosowanie prawa Parkinsona oraz istotność przerw w nauce  jako element zwiększający produktywność.
 

 

Czas szkolenia: dwie godziny lekcyjne