Definicja placówki edukacji interaktywnej


 

Podstawową formą działalności placówki edukacji interaktywnej jest udostępnianie eksponatów, urządzeń, całych instalacji lub modeli prezentujących określone zjawisko lub proces zachodzący w przyrodzie, albo sposób działania wytworu myśli ludzkiej. Nie jest to jednak muzeum techniki, gdzie zwiedzający oglądają zgromadzone eksponaty, bowiem najważniejszym założeniem jest to, że w pobliżu urządzeń nie wisi karteczka "nie dotykać" ale instrukcja jak własnoręcznie je uruchomić, na co zwrócić uwagę, jak przeprowadzić eksperyment samodzielnie lub co najwyżej ze wskazówkami asystenta.

Można więc sprawdzić jak działają maszyny proste, jak rozchodzi się dźwięk i na czym polegają zjawiska optyczne. Można wręcz na samym sobie wypróbować jak działa siła odśrodkowa lub jakie zjawiska powoduje pole elektrostatyczne. Można tez zgłębiać tajemnice matematyki czy chemii. Prezentowane mogą być nie tylko proste zjawiska fizyczne ale również np. świat mikrobiologii, nanotechnologii czy też anatomii i fizjologii człowieka którą poznajemy poprzez "bezkrwawą operację" na specjalnym modelu ludzkiego organizmu.

Placówka edukacji interaktywnej to także wyspecjalizowane instalacje prezentujące osiągnięcia nauki, oczywiście zawsze interaktywne, tak jak np. symulator lotu w którym możemy sprawdzić jak przebiega podróż samolotem, a nawet dowidzieć się jak przebiega podróż w kosmos w specjalnej sali do projekcji dynamicznej.

Oprócz działalności podstawowej, placówka edukacji interaktywnej to także dobrze wyposażone laboratoria i warsztaty, stanowiące doskonałe zaplecze dla systemu oświaty, to planowe zajęcia laboratoryjne z fizyki, chemii czy mikrobiologii, to także miejsce prowadzenia działalności edukacyjnej w grupach zainteresowań, pracowni modelarskiej, klubie wynalazców lub astronomów. Bardzo ważnym elementem działalności może stać się działalność związana z edukacja ekologiczną młodego społeczeństwa.

Ośrodek taki to również miejsce wypoczynku, relaksu, rodzinnych spotkań, wspólnego spędzania wolnego czasu na edukacyjnej zabawie, imprezach lub uroczystościach rodzinnych; imieninach lub urodzinach dziecka z tortem i prezentem w postaci edukacyjnej zabawki. Wzmacnianie więzów rodzinnych, budowanie podstaw dla wyboru modelu życia, pokazywanie nauki i techniki jako możliwych dróg kariery zawodowej w przyszłości to wartości, które trudno przecenić dla prawidłowego rozwoju młodego pokolenia. dodatkową działalnością placówki może stać się organizowanie konferencji tematycznych, imprez popularyzujących naukę, powadzenie szkoleń i kursów np. podnoszących kwalifikacje nauczycieli lub np. kursów zapobiegających zjawisku wykluczenia elektronicznego starszego pokolenia.