dane

 


 

 

Pełna nazwa:

 

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes"

 

Adres:

 

35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288

 

Siedziba:

 

Rzeszów

 

 

 

Dane rejestrowe:

 

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000306870

 

Regon: 180336387

 

NIP: 8133549798

 

 

 

Konto bankowe:

 

Bank: PBS 

Numer konta: 46 8642 1126 2012 1135 2035 0001

 

 

 

Władze Stowarzyszenia:

 

Tomasz Michalski - Prezes Zarządu

 

Renata Jurasińska - Wiceprezes Zarządu

 

Ewa Wójcik - Członek Zarządu / Sekretarz

 

Justyna Kocurek - Członek Zarządu / Skarbnik

 

Tomasz Madej - Członek Zarządu